Gości online:   9

     
       

POLSKI PORTRET TRUMIENNY - olej, blacha,  z datą "1694" - (jednak obiekt WSPÓŁCZESNY!)

Olej na blasze cynkowej (41 x 32 cm), w sześciobocznej ramce złoconej drewnianej (45 x 37 cm).

Utrzymany w stylu sarmackiego portretu trumiennego jest OBIEKTEM WSPÓŁCZESNYM mimo datowania "1694" (lewo środek).

Oryginalne portrety trumienne będące wybitnie polską specjalnością (szczególnie w okresie XVII - XVIII w) są taką rzadkością na rynku antykwarycznym, że każdy należy poddać ocenie fachowca.

Oferowany portret oceniła znawczyni tematu: Pani Joanna Dziubkowa, przez lata starszy kustosz w Muzeum Narodowym w Poznaniu, autorka wystaw i kilkudziesięciu publikacji poświęconych portretom trumiennym. Oto wyimki z Jej opinii:

"(...) Portret namalowany został z świadomością historii, a pod względem warsztatu, kostiumologii i aranżacji nawiązuje do polskiego barokowego malarstwa trumiennego. (...) Kształt podobrazia mieści się w charakterystyce konterfektów powstałych pod koniec siedemnastego wieku. Czas powstania i zarazem śmierci portretowanego sugeruje (zgodna z kanonem!) inskrypcja umieszczona w tle po lewej, z datą: ANNO / 1694. Tu pojawiają się wątpliwości dotyczące grafiki liternictwa i cyfr. Wątpliwości pogłębia znajdujący się po prawej stronie portretowanego kartusz herbowy, opisany literami N. - P. / S. - W. / W. - X. / L. Pomijając mocno nieporadny kształt (co mogło się zdarzyć) i niepoprawnie namalowany herb Topór (co też - nie bez zastrzeżeń - można by dopuścić), sugeruje on przedstawionego na konterfekcie mężczyznę piastującego urząd w Wielkim Księstwie Litewskim. Jest to jednak dość luźne nawiązanie do schematu, ponieważ wśród spisów "Urzędników centralnych i dostojników Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV - XVIII wieku" (PAN, Biblioteka Kórnicka 1994) nie figuruje żaden Toporczyk  N. P. pełniący suponowany urząd ([S]ekretarz [W]ielki, [S]trażnik [W]ielki), zmarły w 1694 r.  . (...) W omawianym portrecie wykorzystano wtórnie użytą blachę cynkową, której nie używano w siedemnastym wieku.. (...)  Dwie duże dziury pośrodku powstały wcześniej, ponieważ farba nie jest okruszona wokół krawędzi. (...)

To prowadzi do jednoznacznej konkluzji: okazany portret w typie trumiennego powstał współcześnie. Malowany dobrą ręką, z świadomością realiów epoki, utrzymany jest w konwencji siedemnastowiecznego malarstwa sarmackiego. Ze względu na charakter z pewnością może służyć jako uzupełnienie zbiorów broni czy rzemiosła. Ciekawostką jest, że ostatnio powstają także konterfekty trumienne zamawiane przez miłośników Sarmacji.  (...)"

Biorąc pod uwagę powyższą opinię obiekt został wyceniony na 2000 zł, podczas, gdy portrety trumienne z epoki (jeśłi pojawiają się na rynku) wyceniane są na 15000 - 20000 zł.

Stan znakomity.


 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
 POLSKI PORTRET TRUMIENNY  - olej, blacha,  z datą  
Powrót na górę;| Powrót do listy CENA: 1800


stat4u

Odwiedziny: 2226

Copyright by SMARTNET