Antykwariat "Antyki Bukowski " www.antykibukowski.pl
Plac Grunwaldzki 70 - 445 SZCZECIN


TADEUSZ KOPER (Lwów 1913 - Italia 1995) - RZEŹBA W MARMURZE "JEJ PORTRET" RZADKOŚĆ NA RYNKU!

Rzeźba w marmurze "Jej portret" autorstwa Tadeusza Kopera, znakomitego rzeźbiarza polskiego, ucznia Mehoffera i Dunikowskiego.
Nie sygnowana, nabyta bezpośrednio od autora w jego włoskiej pracowni.
Tadeusz Koper (Lwów 1910 - Włochy [?] 1995), występujący w dokumentach uczelni jako Kopera, studiował w krakowskiej ASP w latach 1932-1936 w pracowniach malarskich Władysława Jarockiego, Józefa Mehoffera oraz w 1936-1938 w pracowni rzeźby Xawerego Dunikowskiego. Mimo uzyskania absolutorium w 1938, spędził w niej jeszcze kolejny rok akademicki 1938/39, prawdopodobnie jako asystent profesora. W 1940 przez Francję trafił do Londynu. Wszedł w środowisko polskich artystów-emigrantów, został członkiem Zrzeszenia Plastyków Polskich w Wielkiej Brytanii. W 1965 miał wystawę indywidualną w Brook Street Gallery w Londynie, wystawiał też w Grabowski Gallery. Szczególne upodobanie do rzeźby w marmurze zawiodło go do Carrary we Włoszech. Ten etap życia artysty dokumentuje film biograficzny "Tadeusz Koper - powrót do źródeł" zrealizowany przez Stanisława Patera. Jego prace weszły do kolekcji muzeum rzeźby w Carrarze. W Polsce twórczość Kopera jest reprezentowana m.in. w Muzeum Narodowym w Kielcach i Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu (specjalizującym się w twórczości polskich artysów na obczyźnie).
Prace artysty w ostatnich czasach sprzedawane były w granicach 5 - 11  000 złotych.
Wysokość: 45 cm (z postumentem).
STAN IDEALNY!
antyk